Publicada online el Divendres 20 de Març 2015 17:00 CET

Carta Oberta a la Comissió Europea

El Mercat Únic Digital (DSM) ha de ser multilingüe

L’estratègia del Mercat Únic Digital s’ha d’adreçar al repte del multilingüisme per tal de proveir igualtat d’oportunitats en l’esfera digital en totes les llengües oficials de la Unió Europea.

Signa tu també!Mira qui ha signat

 

Ens alegrem dels plans de la Comissió Europea d'establir un Mercat Únic Digital (conegut com DSM, Digital Single Market) a Europa. Moltes de les fronteres i obstacles existents s'han eliminat, o estan en vies de fer-ho, en els objectius actuals del DSM . De totes maneres les barreres lingüístiques segueixen sent un gran obstacle per tenir una societat i economia europees unificades.

La diversitat lingüística és i ha de seguir sent una pedra angular i un tresor cultural d'Europa. Però, les barreres lingüístiques que representen les nostres 24 llengües europees oficials fan del mercat europeu un mercat fragmentat, restant valor al seu veritable potencial econòmic. Gairebé la meitat dels ciutadans europeus mai compren per internet si no poden fer-ho en la seva llengua materna, l'accés a e-serveis es limita normalment a les llengües nacionals i la riquesa dels continguts culturals i educatius de la UE queda confinada a les respectives comunitats lingüístiques. Les PiMEs europees estan en una situació de desavantatge concret ja que el cost d'oferir serveis en múltiples llengües és prohibitiu i això té un impacte negatiu en la seva competitivitat.

Per sort, per superar aquestes barreres, Europa no necessita renunciar al tresor de la seva diversitat lingüística. El desenvolupament tecnològic ens ha donat solucions per automatitzar la traducció i altres processos multilingües. Encara que no són perfectes, aquestes tecnologies ja han portat grans beneficis, fent possible l'accés en llengües diferents a llocs web i e-serveis, l'extracció de coneixement de dades multilingües i l'augment de l'eficiència dels traductors. Però la traducció automàtica en línia i altres serveis tecnològics lingüístics estan dominats per companyies globals que no són europees i que se centren sobretot en l'anglès i en altres poques de les llengües més parlades del món descuidant les llengües europees amb menor poder econòmic. Com a resultat, gairebé la meitat dels ciutadans europeus estan en desavantatge digital a causa de la seva llengua materna.

El mercat per si mateix no pot abordar el repte lingüístic d'Europa que necessita d'una acció concertada i immediata de la Unió Europea. Europa necessita una estratègia per eliminar les barreres lingüístiques i així donar les mateixes oportunitats digitals a totes les comunitats lingüístiques de la Unió Europea i facilitar el desenvolupament de persones i empreses de la Unió Europea. 

Només si l'estratègia DSM preveu la utilització de solucions tecnològiques per a superar les barreres lingüístiques, es podrà desplegar completament tot el potencial del Mercat Únic Digital. Aquestes solucions haurien d'incloure, entre altres, un conjunt de serveis digitals per a totes les llengües de la Unió, accessibles per a tots els ciutadans, empreses i organització europees. Aquests serveis lingüístics serien clau per permetre que companyies tecnològiques i de serveis creessin nombroses solucions comercials que cobrissin moltes de les necessitats i requisits del mercat. 

Creiem que aquestes solucions tecnològiques, basades en els excel·lents resultats de la recerca i innovacions de la indústria europea donaran als ciutadans, empreses i institucions públiques europees accés a eines de traducció automàtica de qualitat i a altres solucions lingüístiques sofisticades per a serveis públics, consumidors i empreses transfronterers. La comunitat formada per la indústria i els investigadors europeus està elaborant actualment una Agenda Estratègica per al Mercat Únic Digital. Aquest document estratègic serà presentat al Riga Summit 2015 (27-20 / 4/2015). 

Estem convençuts que l'estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital ha de reconèixer el multilingüisme no només com un repte, sinó també com una gran oportunitat per al creixement econòmic i la cohesió social.

Nosaltres, els sotasignats - investigadors, desenvolupadors, PiME's, líders del mercat i d'opinió, i individus - demanem a la Comissió Europea que abordi el repte del multilingüisme en l'estratègia DSM i que es comprometi a col·laborar per trobar una solució que elimini les barreres lingüístiques, fent així del Mercat Únic Digital veritablement integrat una realitat.

 

Signa tu també!Mira qui ha signat