Julkaistu verkossa perjantaina 20.3.2015 klo 17:00 CET

Avoin kirje Euroopan komissiolle

Euroopan yhtenäisten digitaalisten markkinoiden on oltava monikieliset

Yhtenäisten digitaalisten markkinoiden strategian on vastattava monikielisyyden haasteeseen, jotta se voi tarjota yhdenvertaiset digitaaliset mahdollisuudet kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Allekirjoita kirjeKatso kuka on allekirjoittanut

 

Otamme vastaan Euroopan komission suunnitelman luoda Eurooppaan yhtenäinen digitaalinen markkina-alue (YDM). Moni raja ja este on jo poistettu tai huomioitu nykyisissä YDM-tavoitteissa. Silti kielimuurit ovat edelleen merkittävä este aidosti yhtenäisen eurooppalaisen talouden ja yhteiskunnan tiellä.

Kielellinen monimuotoisuus on Euroopan kulmakivi ja kultttuurinen voimavara, ja näin asian tulee myös olla. Toisaalta EU:n 24 virallista kieltä pirstovat Euroopan markkina-aluetta ja rajoittavat sen taloudellisia mahdollisuuksia. Lähes puolet eurooppalaisista käyttää verkko-ostoksissa yksinomaan äidinkieltään, julkisia sähköisiä palveluita tarjotaan yleensä vain kansalliskielillä, ja EU:n koulutuksen ja kulttuurin sisällöllinen rikkaus karsinoituu erillisiin kieliyhteisöihin. Euroopan pk-yritykset ovat erityisen epäedullisessa kilpailuasemassa, koska palvelujen tarjoaminen monella kielellä on niille kohtuuttoman kallista. Onneksi Euroopan ei tarvitse luopua kielten monimuotoisuuden aarteestaan

näiden esteiden ylittämiseksi. Teknologian kehitys on tuonut ratkaisuja kääntämisen ja muiden monikielisten prosessien automatisoimiseen. Vaikka ne eivät ole täydellisiä, nämä teknologiat ovat jo nyt valtavan hyödyllisiä mahdollistaessaan kielirajat ylittävän pääsyn verkkosivuille ja sähköisiin palveluihin, tiedon louhinnan monikielisistä aineistoista, sekä tehokkaamman kääntämisen.

On kuitenkin niin, että verkon konekääntämistä ja kieliteknologisia palveluita hallitsevat globaalit, Euroopan ulkopuolelta tulevat yritykset, jotka keskittyvät englantiin ja maailman muutamaan suurimpaan kieleen. Niitä Euroopan kieliä, joilla on vähemmän taloudellista valtaa, lyödään laimin. Näin lähes puolet Euroopan kansalaisista joutuvat digitaalisesti epäedulliseen asemaan äidinkielensä vuoksi.

Markkinat yksin eivät tartu Euroopan kielelliseen haasteeseen. Tilanne vaatii EU:lta välitöntä ja keskitettyä toimintaa. Eurooppa tarvitsee kielimuurien poistamiseen strategian, joka mahdollistaa sen yrityksille ja asukkaille yhtäläisen digitaalisen toiminnan kaikissa EU:n kieliyhteisöissä.

Yhtenäiset digitaaliset markkinat voivat saavuttaa potentiaalinsa vain, jos YDM-strategiassa ennakoidaan teknologisten ratkaisujen käyttö kielimuurien ylittämiseksi. Näiden ratkaisujen tulisi sisältää muun muassa kaikkien Euroopan kansalaisten, yritysten ja järjestöjen saatavilla oleva valikoima digitaalisia palveluja kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Nämä keskeiset voimauttavat digitaaliset kielipalvelut auttavat teknologia- ja palveluyrityksiä luomaan lukuisia kaupallisia ratkaisuja markkinoiden moninaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Me uskomme, että tällaiset teknologiset ratkaisut, jotka perustuvat erinomaisiin Euroopan teollisuuden innovaatoihin ja tutkimuksen tuloksiin, tarjoavat kaikille Euroopan kansalaille, yrityksille ja julkisille laitoksille pääsyn laadukkaaseen konekääntämiseen ja muihin kehittyneisiin, yrityksille, kuluttajille ja rajat ylittäville julkisille palveluille suunnattuihin kieliratkaisuihin. Euroopan teollisuuden ja tutkijoiden yhteisö kehittää parhaillaan monikielisten yhtenäisten digitaalisten markkinoiden strategista esityslistaa. Tämä strateginen asiakirja esitellään Riian huippukokouksessa 2015 (27-29.4.2015).

Olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan komission yhtenäisten digitaalisten markkinoiden strategian pitää tunnistaa monikielisyys paitsi haasteena myös valtavana mahdollisuutena taloudelliseen kasvuun ja hteisölliseen lähentymiseen. 
Me allekirjoittaneet sidosryhmien edustajat - tutkijat, kehittäjät, pk-yrittäjät, markkinajohtajat, mielipidevaikuttajat ja yksilöt - pyydämme Euroopan komissiota vastaamaan YDM-strategiassa monikielisyyden haasteeseen ja lupaamme työskennellä yhdessä kielirajat ylittävän ratkaisun tarjoamiseksi, jotta yhtenäinen digitaalinen markkina-alue oikeasti toteutuu.

 

Allekirjoita kirjeKatso kuka on allekirjoittanut