Az online közzététel dátuma: 2015. máricus 20. 17:00 CET

Nyílt levél az Európai Bizottsághoz

Az európai egységes digitális piacnak többnyelvűnek kell lennie!

Az egységes digitális piacra vonatkozó stratégiának foglalkoznia kell a többnyelvűség kihívásaival, hogy azonos digitális esélyt biztosítson az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelve számára.

Írja alá a leveletNézze meg az aláírók listáját

 

Támogatjuk az Európai Bizottság európai egységes digitális piac (EDP) létesítésére irányuló szándékát. Az EDP kiépítését célzó tervek már sok akadályt hárítottak el, korlátokat döntöttek le – és terveznek ledönteni. Annak, hogy valóban megvalósuljon egy egységes európai gazdaság és társadalom, továbbra is komoly akadálya van: a nyelvi korlátok megléte.

A nyelvi sokszínűség Európa egyik alapköve, megbecsült kulturális értéket képvisel, és ennek a jövőben is így kell lennie. A 24 hivatalos európai nyelv által okozott nyelvi korlátok szétdarabolják az európai piacot, és megakadályozzák az igazi gazdasági potenciál létrejöttét. Az európai állampolgárok csaknem fele soha nem vásárol idegen nyelvű weboldalakról; az elektronikus közszolgáltatások általában csak a hivatalos nyelveken érhetők el; általánosságban elmondhatjuk továbbá, hogy az egyes nyelvi közösségek oktatási és kulturális értékei a saját határaik közé vannak szorítva. E helyzet különösen az európai kis- és középvállalkozásokat sújtja, tekintve hogy egy szolgáltatás többnyelvűvé tételének költsége riasztóan magas – mindez hátrányosan érinti versenyképességüket.

Ezen akadályok leküzdéséhez azonban Európának nem kell feladnia a többnyelvűségre mint értékre vonatkozó elvét. A technológiai fejlődés eredményeképpen születtek megoldások a fordítás automatizálására és egyéb többnyelvű technológiára. Noha ezek a technológiák még korántsem tökéletesek, máris óriási segítséget jelentenek abban, hogy a weboldalak és online szolgáltatások többféle nyelven legyenek elérhetők, továbbá hogy többnyelvű szövegek és adattárak tartalmának feldolgozása hatékonyabbá váljék. Ezek az eszközök az emberi fordítók munkáját is támogatják.

Sajnálatos tény azonban, hogy az online gépi fordítási és a nyelvtechnológiai szolgáltatásokat Európán kívüli globális szereplők uralják, akik elsősorban az angolra, valamint néhány nagy világnyelvre koncentrálnak, elhanyagolva a kisebb gazdasági erővel bíró európai nyelveket. Ennek eredményeként az európai állampolgárok majdnem fele digitális hátrányt szenved anyanyelve miatt.

A piac önmagában nem képes orvosolni a helyzetet, az európai nyelvi kihívások azonnali és összehangolt lépéseket kívánnak európai szinten. Európának szüksége van egy olyan stratégiára, melynek célja a nyelvi korlátok lebontása, az európai versenyképesség támogatása, valamint azonos digitális esélyek megteremtése az Európai Unió valamennyi nyelvközössége számára.

Az EDP csak akkor valósulhat meg teljességében, ha az EDP-stratégia elemei közé beépülnek a nyelvi korlátok áthidalását célzó technológiai megoldások. E megoldásoknak egyebek mellett tartalmazniuk kell olyan digitális szolgáltatásokat, amelyek valamennyi hivatalos európai nyelven, minden európai állampolgár, üzleti szereplő és szervezet számára elérhetők. Ezek a kulcsfontosságú digitális nyelvtechnológiai szolgáltatások lehetővé teszik a technológiai és szolgáltató cégek számára, hogy új üzleti megoldással elégítsék ki a széles körű piaci igényeket és szükségleteket.

Meggyőződésünk, hogy a kiváló európai iparra, innovációra és kutatási eredményekre alapozott technológiai megoldások valamennyi európai állampolgár, piaci szereplő, fogyasztó, határon átívelő közszolgáltatás és közintézmény számára elérhetővé teszik a minőségi gépi fordítást és egyéb fejlett nyelvtechnológiai szolgáltatásokat. A szektor európai ipari szereplői és kutatói jelenleg A többnyelvű egységes digitális piac stratégiai tervén dolgoznak. Ezt a stratégiai dokumentumot a 2015. április 25–29. között megrendezésre kerülő Riga Summit 2015 eseményen mutatják be a nyilvánosságnak.

Szilárdan hisszük, hogy az Európai Bizottság EDP-stratégiájának a többnyelvűségre nemcsak kihívásként kell tekintenie, hanem a gazdasági növekedés és társadalmi kohézió fontos elemeként.

Alulírottak – kutatók, fejlesztők, kisvállalkozók, piaci vezető tényezők, véleményformálók és állampolgárok – azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy az EDP-stratégiájában foglalkozzék a többnyelvűségi kihívásokkal, és foglaljon állást amellett, hogy kész együttműködni a nyelvi korlátok lebontását célzó megoldások kidolgozásában, ezáltal megteremtve egy valóban integrált egységes digitális piacot.

 

Írja alá a leveletNézze meg az aláírók listáját