Objavljeno v petek, 20. marca ob 17:00.

Odprto pismo Evropski komisiji

Evropski enotni digitalni trg mora biti večjezičen!

Strategija enotnega digitalnega trga se mora spopasti z izzivom večjezičnosti in zagotoviti enake digitalne pogoje v vseh uradnih evropskih jezikih

Podpišite pismoSeznam podpisnikov

 

Pozdravljamo načrt Evropske komisije glede vzpostavitve Enotnega digitalnega trga (EDT) v Evropi. Številne meje ali ovire so bile že odstranjene ali se jih lotevamo zdaj s pomočjo strategije EDT. Kljub vsemu jezikovne meje ostajajo velika ovira za resnično enotno evropsko gospodarstvo in družbo.

Jezikovna raznolikost je in mora ostati temeljni kamen in dragocena kulturna dobrina Evrope. Vendarle pa je zaradi jezikovnih ovir, ki izhajajo iz naših 24 uradnih jezikov, evropski trg razdrobljen in ne izkorišča vseh ekonomskih možnosti. Skoraj pol evropskih državljanov pri nakupovanju na spletu uporablja le svoj materni jezik, dostop do javnih e-storitev je navadno omejen na nacionalne jezike, bogastvo evropskih izobraževalnih in kulturnih vsebin je zaprto v posameznih jezikovnih skupnostih. V posebej slabem položaju so evropska mala in srednja podjetja, saj je strošek zagotavljanja storitev v več jezikih nevzdržen, kar ima negativen vpliv na njihovo konkurečnost.

Na srečo nam v Evropi za premagovanje teh ovir ni treba opustiti dragocene jezikovne raznolikosti. Tehnološki razvoj je prinesel rešitve pri avtomatizaciji prevajanja in drugih večjezičnih procesov. Te tehnologije sicer niso popolne, vendar so že zdaj izjemno koristne z omogočanjem večjezičnega ali čezjezičnega dostopa do spletnih strani in e-storitev, zbiranjem znanja iz večjezičnih podatkov, izboljšanjem učinkovitosti prevajalcev.

Vendarle pa strojno prevajanje in jezikovnotehnološke storitve obladujejo neevropska podjetja, ki se osredotočajo na angleščino in na nekaj največjih svetovnih jezikov, zanemarjajo pa evropske jezike z manjšo ekonomsko močjo. Posledično je zaradi rabe maternega jezika v digitalnem okolju skoraj pol evropskih državljanov v slabšem položaju.

Trg se z evropskim jezikovnim izzivom ne more spoprijeti sam, zato je potrebna takojšnja in usklajena akcija na ravni EU. Evropa rabi strategijo za odstranitev jezikovnih ovir, ki bo dala zagon evropskim podjetjem in ljudem ter zagotovila enake digitalne možnosti vsem evropskim jezikovnim skupnostim.

Celoten potencial Enotnega digitalnega trga se bo sprostil le, če bo strategija EDT predvidela uporabo tehnoloških rešitev za preseganje jezikovnih ovir. Te rešitve bi morale med drugim vključevati serijo digitalnih storitev za vse evropske jezike, ki bodo dostopne vsem evropskim državljanom, podjetjem in organizacijam. Te ključne omogočitvene jezikovne storitve bodo tehnološkim in storitvenim podjetjem zagotovile možnost ustvarjanja številnih rešitev, ki bodo pokrivale številne tržne potrebe in zahteve.

Menimo, da bodo takšne tehnološke rešitve, ki bodo temeljile na odličnih evropskih industrijskih inovacijah in raziskovalnih rezultatih, vsem evropskim državljanom, podjetjem in javnim ustanovam zagotovile dostop do visokokakovostnih rešitev strojnega prevajanja in drugih sofisticiranih jezikovnih rešitev za podjetja, potrošnike in čezmejne javne servise. Evropska industrijska in raziskovalna skupnost prav zdaj razvija Strateški načrt za večjezični Enotni digitalni trg. Ta strateški dokument bo predstavljen na vrhu v Rigi (27.-29. aprila 2015).

Prepričani smo, da strategija Enotnega digitalnega trga Evropske komisije mora prepoznati večjezičnost kot izziv, a tudi kot izjemno priložnost za gospodarsko rast in večjo družbeno povezanost.

Mi, spodaj podpisani deležniki - raziskovalci, razvijalci, mala in srednja podjetja, vodilna podjetja na trgu, mnenjski voditelji in posamezniki - pozivamo Evropsko komisijo, da v strategijo EDT vključi večjezični izziv in se zavezujemo, da bomo skupaj delali za preseganje jezikovnih ovir, s čimer bo zares integriran Enotni digitalni trg postal resničnost.

 

Podpišite pismoSeznam podpisnikov